Initiatiefneemster

anneliek_01Initiatiefneemster Anneliek van der Heijden streeft naar verbinding met zichzelf en anderen. “Leading Change by Leading Yourself”. Iedereen stapt wel ergens in onbewuste patronen. En iedereen kan terug verbinden met zichzelf. Met elkaar. Dat vraagt wel wat van je. Het vraagt om investeren in je bewust te worden van je gedrag en patronen, het vergroten van je zelfinzicht en vanuit daar richting bepalen. Elkaar aan te kijken en een gesprek te voeren. Elkaar echt aankijken vraagt dat je naar binnen durft te kijken en gaat benoemen: wat gebeurt er echt met míj? Wat is mijn echte verhaal? En dan ook nog daar het gesprek over durven voeren. We praten er zo makkelijk over: ‘jezelf aankijken’. Maar we doen het niet. Dat is waarom werkelijke verandering in zoveel bedrijven uitblijft. We doen het niet. De sleutel tot succesvolle verandering begint bij uzelf in relatie tot de ander.

Anneliek van der Heijden, oprichter van B-Connected, heeft als doel om anderen stil te laten staan, naar zichzelf te laten luisteren, in de spiegel te laten kijken. Dit vanuit haar geloof dat het vergroten van uw impact als leider bij een verandering alleen maar kan door uw inzicht in uzelf en anderen te vergroten. Uw verhaal bewust te ervaren en doorleven. Om uiteindelijk te kunnen handelen vanuit verbinding met uzelf, de ander en de verandering, die u wil realiseren.

Ik heb een boodschap uit te dragen en help anderen daarbij: veranderingen worden succesvoller, als je start met naar jezelf kijken, je te verbinden aan de verandering en richting te bepalen.

Contact

Leading Business Club Paalspoor 15 5429 TG Eindhoven contact@leadingbusinessclub.nl www.leadingbusinessclub.nl

Laatste blog berichten

Follow us